Svæveflyveruddannelsen
 
Uddannelsen til pilot i FSS kan ske enten som svæveflyver eller som motorsvæveflyver. Valget er dit.
 
Grunduddannelsen
Uddannelse til svæveflyvepilot kaldes S-uddannelsen. Uddannelsen foregår i klubbens regi og er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union efter godkendelse af Statens Luftfartsvæsen. Uddannelsen er grundig og har sikkerheden i højsædet, men er ikke vanskelig, hvorfor svæveflyvning er for alle.

Grunduddannelsen til svæveflyvecertifikat er delt op i to trin: A og B. Minimumsalderen for at lære at svæveflyve er 14 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse, man skal blot kunne opfylde helbredskravene. Som ved alle andre ting, der skal læres, tager det også lidt længere tid at lære at svæveflyve når man kommer lidt op i alderen, men det er ikke nogen hindring.

 

Tosædet skolefly (ASK-21) under spilstart
 

A-Skoling
Den første del af uddannelsen kaldes A-skolingen. I denne del lærer du at manøvrere flyet, herunder at starte og lande flyet sikkert. Skolingen foregår på klubbens 2-sædede skolefly med en instruktør i bagsædet. Når du og instruktøren er sikre på, at du er klar, afsluttes denne del af uddannelsen med de første flyvninger på egen hånd. Når man kan beherske flyet 100%, flyver man alene for første gang - man "går solo". Det sker typisk efter 70-100 flyveture. Jo oftere man flyver, des færre ture skal der til da man så ikke glemmer så meget fra gang til gang. Det er bedst at møde op mindst én gang om ugen - gerne oftere - hvor man typisk får 3-6 flyveture. Trin A afsluttes med at man viser at man kan flyve alene, og afsluttes med at man foretager sin første soloflyvning.

Soloflyvning
Kravet for at ”gå solo” er, at du er min. 15 år gammel og har bestået en mini-teoriprøve, hvor den mest basale viden kontrolleres, samt har gennemgået en helbredsundersøgelse ved en flyvelæge. Desuden skal du have gennemført minimum 25 flyvninger og have en samlet flyvetid på minimum 3 timer. Det er dog til enhver tid din instruktør, der afgør om du er klar til solo.

B-Skoling
Efter at være "gået solo" kommer man over på trin B. Denne del går ud på at træne videre med det der blev lært under A-skolingen og samtidigt samle erfaring og opnå rutine. Det er også under denne del, at du for alvor lærer at udnytte termikken og derved gennemfører længerevarende flyvninger.

Den store forskel på A- og B-skoling er, at ved B-skoling foregår træningen i et ensædet øvelsesfly og med enkelte kontrolture med instruktør i tosædet fly. Bl. a. skal man prøve at lande på en mark ude i terrænet sammen med instruktøren i det tosædede fly - en såkaldt udelanding. Senere i ens karriere som svæveflyvepilot vil man uvilkårligt komme ud for at skulle lande på marker rundt omkring i fædrelandet, det sker typisk når termikken ”slipper op”.
 
 
Klubbens tosædede skolefly (ASK-21) under landing
 

Når du via B-skolingen har opnået de nødvendige kundskaber og samtidigt opfylder kravene om minimum antal starter og flyvetid, indstilles du enten til prøve til Lokalflyvningsbevis (min. 70 flyvninger og 12 timer, heraf 20 flyvninger og 5 timer solo) eller prøve til S-certifikat (min. 90 flyvninger og 24 timer, heraf 30 flyvninger og 11 timer solo samt være fyldt 16 år), afhængig af de opnåede antal starter og den opnåede flyvetid. Du skal dog forinden have bestået en teoriprøve.

En praktisk prøve aflægges over for en S-kontrollant og når prøven er gennemført tilfredsstillende, kan man få udstedt sit S-certifikat.

Teori
I vinterperioden skal du lære teori, som består af aerodynamik, meteorologi, flyvelære, regler og bestemmelser og materiellære.
Hvert forår er der så en skriftlig S-teori-prøve. Når den er bestået, kan man blive indstillet til den praktiske S-prøve, hvor en S-kontrollant i bagsædet kontrollerer om man er  i stand til at flyve sikkert og med overskud.
 
Hvis man herefter er interesseret i en fortsat udvikling og uddannelse som svæveflyvepilot, kan man tage forskellige kurser. Det første aktuelle kursus er et VHF-kursus, der uddanner piloten til at kommunikere med flyveledere i de store lufthavne via radioer i flyene. Dette kursus strækker sig over en vinter og afholdes om aftenen.
Derudover er der mange andre muligheder som f.eks. kunstflyvning, flyvning i bjerge osv., alt efter interesse.